Samarbeidspartnere

IK Bygg as har faste  samarbeidspartnere. Disse har lang fartstid og stor kompetanse på sine felt. De leverer produkter og arbeider av høy kvalitet, til riktig pris og til rett tid.